نوشته‌های با برچسب ‘بافت پیراهن عروسکی’

آموزش بافت پیراهن عروسکی رنگ سفید و تکی

رج اول۴۵ زتجیره و سپس حلقه رج دوم ۴۵ پایه بلند رج سوم این ۴۵ پایه بلند میشود ۴۸ یعنی از ۳ تا پایه بلند ۲ تا پایه بلند درمی اوریم این ۳ رج قرمز بودند رج چهارم با رنگ سفید میبافیم ۲۴ تا دسته ۳ تایی پایه بلند میبافیم یعنی ۳ تا زنجیره اول […]

آموزش بافت پیراهن عروسکی

بافت پیراهن عروسکی برای دستگیره رج اول ابتدا ۳۲ زنجیره میزنیم و حلقه میکنیم رج دوم بعد با رنگ سفید داحل این زنجیره ها ۳۲ پایه بلند میبافیم رج سوم بعد با رنگ قرمز از داخل هر پایه بلند دو پایه بلند میبافیم فقط پایه بلند ۷ و ۲۶ رو تکی میبافیم رج چهارم این […]

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : آموزش بافتنی و قلاب بافی