نوشته‌های با برچسب ‘توضیح كلاه بافتنی’

کلاه بافتنی

کلاه معمولی     برای بافتن این کلاه من ۷۲ دانه سر انداختم و به صورت دو زیر، دو رو شروع کردم بافتن تا حدود بیست و پنج سانتیمتر، بعد در یک رج هر دو تا زیر رو با هم بافتم تا تبدیل به یک زیر بشه, رج بعدی هم همین روال رو تکرار کردم […]

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۲ نظر دسته بندی : کلاه بافتنی