نوشته‌های با برچسب ‘كشباف محكم’

کشبافت امریکایی

برای این کشباف ، وقتی رجی که روی لباس به طرف خودمان است را می خواهیم ببافیم ، دانه اول را که نمی بافیم …….. دانه بعدی را که به زیر است را هم نمی بافیم ……… دانه رو را می بافیم……… دانه زیر را نمی بافیم …….. و رو را می بافیم …….. تا […]

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۲ نظر دسته بندی : الگو قلاب بافی